Hva er TPMS

TPMS er et elektronisk integrert overvåkningssystem for dekktrykk i kjøretøy.
Systemet gir automatisk og direkte visning av trykktap i ett eller flere dekk som varsler i displayet når problemet opptrer.